Gabinet WIT posiada najwyższy stopień certyfikacji w zakresie stosowania Metody Tomatisa ® w Polsce i na świecie.

 

Dlaczego u nas?

Ze względu na wysokie wymagania stawiane przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu, w Polsce jest tylko kilkudziesięciu certyfikowanych terapeutów pracujących metodą Tomatisa, z czego stopień trzeci, czyli uprawnienia konsultanta, posiada około dwudziestu osób. Terapeuci gabinetu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej zaliczają się do tej elitarnej grupy. Wyróżnia nas to, że dziecko, które trafia pod opiekę naszego gabinetu, zostaje objęte kompleksową opieką. Terapia Metodą Tomatisa jest tylko jedną z form wsparcia, w razie potrzeby rodzice dzieci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie psychologa, logopedy, wskazówki dotyczące rehabilitacji i wsparcia na płaszczyźnie szkolnej. Konsultanci Metody Tomatisa mają dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, najnowszych procedur terapeutycznych, i pełne wsparcie centrali. Mają także wiedzę i uprawnienia niezbędne do przeprowadzania pełnej diagnostyki i programowania indywidualnych, najbardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych. Nasi konsultanci Metody Tomatisa pracują z dziećmi z zakłóceniami uwagi słuchowej, z dziećmi autystycznymi i zespołem Aspergera, z dziećmi z problemami adaptacyjnymi i problemami szkolnymi. Na tym polu gabinet Wczesnej Interwencji Terapeutycznej ma bardzo duże osiągnięcia, co daje Państwu gwarancję skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych tam metod, gdyż oprócz samej metody Tomatisa terapeuci stosują zaawansowaną terapię psychologiczną i logopedyczną, oraz wsparcie lingwistyczne, zapewniając dzieciom i ich rodzicom całościowe, holistyczne podejście do problemów, z którymi się borykają.

Gabinet WIT prowadzi zaawansowaną terapię indywidualną

Co najmniej trzy powody, dla których zaufało nam tak wielu rodziców

Szeroka diagnoza audiolaterometryczna i analiza testów ocennych

 

Najwyższy stopień certyfikacji

Centrum Tomatisa

 

 

Profesjonalna ocena profilu uwagi słuchowej

i terapia indywidualna

 

 

Centrum TOMATIS ® w Luksemburgu...

zaświadcza, że...

Wczesna Interwencja Terapeutyczna
S E N S O R I U M
Tomatis® Consultant
logopeda | psycholog
ul. Mrówcza 33 B
04-857 Warszawa

jest placówką certyfikowaną przez
TOMATIS Développement S.A.
w Luksemburgu.

przypomina, że...

...wyłącznie licencjonowani terapeuci i specjaliści, przeszkoleni przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu, mają prawo używać znaków handlowych Tomatis Développement oraz certyfikowanego sprzętu cyfrowego. Sprzęt produkowany i programowany przez Centrum Tomatisa daje gwarancję wysokiej skuteczności terapii i nie jest dostępny na wolnym rynku. Jeśli chcesz skorzystać z sukcesem z terapii Metodą Tomatisa®, zawsze pytaj o licencję i certyfikat, które są do wglądu dla każdej zainteresowanej osoby. Żądaj także przygotowania indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu o profesjonalną diagnozę, na którą składa się szeroki wywiad, analiza testów psychologicznych oraz wyników zaawansowanego badania uwagi słuchowej (TLTS).

potwierdza, że ...

...placówka wyposażona jest w certyfikowany sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny oraz posiada trzeci, najwyższy stopień certyfikacji, a jego terapeuci są konsultantami metody Tomatisa, uprawnionymi do przeprowadzania diagnoz i programowania indywidualnych procedur terapeutycznych.

Rozpoznaj dziecko swoich znajomych