Prof. Alfred Tomatis poświęcił większą część swego życia na badanie związków między słuchaniem a komunikowaniem się.

prof. Alfred Tomatis

Obecnie metodę Tomatisa stosuje się
w terapii takich dysfunkcji, jak:

 • podwyższone napięcie i stany lękowe
 • problemy z koncentracją i uwagą
 • trudności szkolne i fobie szkolne
 • dysfunkcje związane z motoryką dużą i małą
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • kłopoty z orientacją przestrzenną
 • złe samopoczucie
 • niska samoocena
 • wady wymowy
 • zakłócenia językowe
 • zaburzenia afektywne
 • zakłócenia psychomotoryczne
 • trudności z nauką języków
 • trudności w relacjach dziecko-rodzic
 • problemy w rodzinach adopcyjnych
 • zaburzenia emocjonalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki postępom w wyżej wymienionych dziedzinach, procedury wchodzące w skład metody Tomatisa wykorzystywane są w terapii poniższych dysfunkcji:

 • zaburzenia uczenia, takie jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia, dyspraksja, problemy z orientacją przestrzenną
 • zaburzenia koncentracji i uwagi, m.in. w ADHD
 • zaburzenia emocjonalne, m.in. obniżona samoocena, nadmierna lękliwość, nieradzenie sobie ze stresem, wycofanie, agresja
 • nadwrażliwość na dźwięki i bodźce
 • zaburzenia porozumiewania się, tj. jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, SLI
 • globalne zaburzenia rozwojowe, m.in. zespół Aspergera, autyzm, zespół Downa, zespół Turnera

Metoda Tomatisa

KLIKNIJ i CZYTAJ

 

Schemat działania

Musisz zainstalować Adobe Flash Player aby wyświetlić poprawnie zawartość.

Metoda Tomatisa jest techniką słuchowej stymulacji neurosensorycznej

Zobacz krótki materiał poświęcony Metodzie Tomatisa i jej twórcy